Типи проектів у програмі Горизонт 2020

Тип проекту визначається спеціально для кожного конкурс. Тип проекту вказаний в описі відповідного конкурсу у Робочій Програмі. Важливо знати, до якого типу відноситься конкурс, в якому Ви збираєтеся взяти участь, оскільки для кожного типу проекту спеціальні умови.

В рамках програми Horizon 2020 застосовується декілька типів проектів:

Тип проекту Умови
Типи проектів, що пропонують грантове фінансування 
Проекти типу RIA (Research and Innovation Actions)

Проекти спрямовані на отримання нових знань та/або створення нових чи вдосконаленння існуючих технологій, продуктів, процесів, послуг або розв’язків проблем.

Проект може включати проведення фундаментальних або прикладних досліджень, розробку та інтегрування технологій, створення та тестуванняпрототипів (макетів) в лабораторних чи наближених до реальних  умовах.

Передбачається можливість демонстрації властивостей розробленого продукту або створення пілотної виробничої лінії.

Обсяг фінансування: 100% допустимих витрат

Учасники:

Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах

Проекти типу IA (Innovation Actions)

Проекти спрямовані на планування або розробку нових, модифікованих або удосконалених продуктів, процесів або послуг.

Проект може включати створення прототипу, випробування, демонстрацію, створення дослідного зразка, апробацію продукту і створення ринкового зразка.

Передбачається розв’язок вузьких завдань, пов’язаних з дослідженнями  і розробками.

Обсяг фінансування: 70% допустимих витрат

Учасники: Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах

Проекти типу CSA (Coordination and Support Actions)

Фінансування досліджень не передбачається.

Проекти спрямовані на підтримку стандартизації, поширенню і підвищенню обізнаності, комунікації, налагодженню зв’язків, надання послуг з координації та підтримки, започаткуванню діалогів з політичних питань, здійснення взаємного навчання

Проект може включати технічні розробки для нових інфраструктур та вирішення супутних завдань, пов’язаних з стратегічним плануванням, налагодженню зв’язків та координація між програмами в різних країнах

Обсяг фінансування:100% допустимих витрат

Учасники: Як мінімум одна юридична особа або консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн.

Проекти для підприємств середнього і малого бізнесу (SME Instrument)

Проекти спрямовані на всі типи підприємств середнього і малого бізнесу, які мають наміри розвиватися, рости і інтернаціоналізуватися.

В проектах типу SME Instrument (Етап 1) фінансується оцінка здійсненності для перевірки життєздатності пропонованої концепції.

В проектах типу SME Instrument (Етап 2) фінансується демонстрація, випробування, створення прототипу, дослідного зразка, масштабування продукту, створення зменшеного продукту, проектування і створення ринкового зразка.

Проекти типу SME Instrument (Етап 3) сприяють отриманню доступу до державного та приватного рисковогокапіталу.

бсяг фінансування:

Етап 1 – одноразово виплачується сума 50 000 евро;

Етап 2 – 70% (чи 100% в виняткових  випадках ) допустимих витрат

 

Учасники: одне ПСМ або консоруціум ПСМ, як мінімум одне з яких зареєстровано в країні-члені ЄС або асоційованої країні

Проекти типу MSCA (Marie Sklodowska-Curie actions)
Проекти спрямовані на фінансування міжнародних дослідницьких спільнот в державному та приватному секторі, навчання дослідницького персоналу, обмін кадрами. Обсяг фінансування:

Залежить від конкретного проекту MSCA

Учасники: Молоді вчені чи досвідчені вчені з будь-якої країни), технічний персонал, національні/регіональні програми мобільності дослідників.