Архів

Пріоритети програми Горизонт 2020 для напрямку “Нанотехнології, сучасні матеріали, сучасні виробництва”

 

Аналізуючи робочу програму напрямку можна виділити наступні пріоритетні галузі, прогрес у розвитку яких дозволить забезпечити реалізацію економічних та соціальних завдань цього сектору Горизонт 2020:

 1. Наноматеріали та матеріали з новими властивостями
 2. Наноелектроніка
 3. Системи і устаткування для контролю та модифікації властивостей матеріалів
 4. Прикладні технології для розв’язку багатокомпонентних проблем

При цьому можна виділити наступні технології, від яких очікуються якісні зміни впродовж часу реалізації Горизонт 2020:

 • Нанотехнології
 • Сучасні матеріали
 • Мікро і наноелектроніка
 • Фотоніка
 • Біотехнології
 • Сучасні виробництва

Для локалізації уваги фахівців можна сформувати наступний перелік тематик (в рамках напрямку «Нанотехнології, сучасні матеріали, сучасні виробництва»), до яких буде привернута максимальна увага як наукової спільноти, так і грантодавців:

Наноматеріали:

 • Наноматеріали;
 • Розумні матеріали;
 • Модифікація поверхні;
 • Технічний текстиль;
 • Графен.

Пристрої та компоненти (наноелектроніка):

 • Автономні датчики і сенсорні системи;
 • Ступені свободи і динамічного діапазону;
 • Матеріали та технологія виготовлення зондів;
 • Нові матеріали для пакування;
 • Нові датчики і принципи зондування;
 • Надійність, міцність і відновлення, регенерація;
 • Вибірковість;
 • Чутливість;
 • Мобільність на мікро / наномасштабі для транспортування і масового виробництва;
 • Перетворення електричних сигналів і енергопостачання;
 • Контроль положення та швидкості руху;
 • Позиціонування нанооб’єктів;
 • Ріст ефективності масштабування та інтеграції наноелектронних компонент.

Системи і устаткування (наноструктурування та наноконтроль):

 • Наноматриці;
 • Контроль стану на нанорівні.

Нанобіологія: біологічні функції від молекули до клітини:

 • нанoбіоматеріали;
 • біоелектроніка;
 • нанобіологічні застосування;
 • біочіпи;
 • біонановізуалізація.

Наномеханіка: механіка наноструктурованих матеріалів та їх взаємодії з молекулами, оптики та електроніки:

 • Наномеханіка;
 • Наномеханіка матеріалів;
 • Наноосадження в матриці;
 • Нанотрибологія.

Нанорідини: контроль стану системи на молекулярному рівні , маніпулятивна і технологічна стійкість:

 • зондування нанопор / наноотворів/ нанодротів;
 • реактор Zeptolitre;
 • нанотрубки;
 • нанонасоси, клапани і датчики;
 • нанорідини для отримання енергії;
 • нанорідини і матеріали з великою питомою площею поверхні.

Наноматеріали: наноструктуровані матеріали та конструкції з новими функціями застосуваннями:

 • Теорія наноматеріалів;
 • Квантові наноструктури;
 • 3D наноструктури;
 • самоорганізація матеріалів та конструкції наноструктур;
 • Багаторівнева і одношарові 2D матеріали;
 • Нанопористі / сітчасті наноматеріали;
 • Модифікація поверхні в біоматеріалів;
 • Синтез наночастинок;
 • Контрольований синтез ієрархічних структур наноматеріалів.

Нано-електроніка: квантово-фізичні і нанопристрої на основі функціональних матеріалів:

 • Квантова обробка інформації;
 • Квантові прилади;
 • Спінтроніка і магнетизм;
 • Молекулярна і органічна електроніка;
 • Теорія нано пристроїв;
 • Високочастотні нанопристрої;
 • Наноконстроювання матеріалів;
 • Взаємодія наночастинок із світлом.

Нано-Інструменти:

 • Нано-томографія;
 • Обчислювальна фізика та інжиніринг;
 • Коливання і шум;
 • Наносенсори і приводи;
 • Наномотори;
 • Наноманіпуляції.

Нано-оптика:

 • Контроль довжини хвилі випромінювання;
 • Однофотонні лічильники;
 • Нанорозмірні оптоелектронні пристрої;
 • Оптичний магнетизм;
 • Квантова нанооптика;
 • Структурування світла (модулятори).